Affärscoachning är ett begrepp med en mycket vid betydelse.

Det våra kunder frågar efter är till exempel:

  • Hur kommunicerar vi vår vision och affärsidé, våra mål och strategier på ett sätt som gör att vi uppfyller och når dem?
  • Hur får vi vår verksamhet att växa och må väl?
  • Hur kommunicerar vi vårt varumärke och arbetsgivarvarumärke för att nå ut? Är det någon skillnad på varumärket och arbetsgivarvarumärket?
  • Hur skall vi jobba för att lyckas skapa en företagskultur som avspeglar det vi vill?
  • Hur gör vi för att veta att vi mäter rätt saker?
  • Vi behöver sälja mer – hur löser vi det när vi inte får avslut på de besök/samtal vi gör?