On-boarding är en typ av mentorskap/coachning som gör att unga eller nytillträdda chefer får en kortare startsträcka till full kapacitet i sitt nya uppdrag.

On-boarding är hårdare styrt än individuell coachning med stort fokus på verksamhetens mål.