VAD ÄR DET SOM gör att en del personer kan prestera långt över vad som verkar rimligt medan andra inte får till det trots att förutsättningarna finns där?

JAG TROR, PRECIS som de flesta, att en människas prestation är en kombination av många olika parametrar. Man skulle kunna beskriva prestation som en kombination av den talang, erfarenhet och attityd man har.

TALANG MED MINA mått mätt är en medfödd egenskap. Den kan sägas bero på de genetiska förutsättningarna i förhållande till den uppgift man försöker lösa. En del människor föds med tummen mitt i handen, andra är extremt händiga. Några föds med bollkänsla och ägnar sig åt bollsporter medan andra är musikaliska. Listan på medfödda egenskaper kan göras lång.

NÄR DET GÄLLER erfarenheter, eller inlärda egenskaper, är det något man skaffar sig under resans gång. Det är inte ovanligt att människor gillar att göra det de har känsla för. Ordstävet ”…det du gör gärna, gör du bra…” gäller i synnerhet när det gäller medfödda egenskaper. Vi vårdar egenskapen och utvecklar den över tiden. Nu är det inte alldeles säkert att den med den största bollkänslan blir den bästa fotbollspelaren. Det finns andra saker att ta hänsyn till. Det jag tänker på är den attityd till uppgiften man har. Attityd i positiv bemärkelse kan uttryckas som den inställning man uppvisar. (kort utv. Inlärda egenskaper)

LÅT OSS LEKA med tanken att man kan bilda en formel av de medfödda egenskaperna, de inlärda egenskaperna och attityden i förhållande till uppgiften på följande sätt;

Prestation = (Talang + Erfarenhet) * Attityd
eller
P = (ME + IE) * A

där ME symboliserar medfödda egenskaper, IE inlärda egenskaper och A är attityd. Låt oss vidare anta att man kan gradera dessa olika parametrar på en skala från 1 till 10.
VISSERLIGEN KAN VI inte med exakthet mäta dessa egenskaper eller attityd, men det är inte svårt att observera sin omgivning och åtminstone säga om en individ ligger under eller över genomsnittet på varje parameter.

LÅT MIG TA ett exempel. För snart 40 år sedan, föddes en kille i Mellansverige som på skalan 1 till 10 hade en bollkänsla utöver det vanliga. Har man sett honom trolla boll kan man inte bli mindre än imponerad. Låt oss säga att hans medfödda egenskap, bollkänsla, skulle kunna graderas till ungefär 8. Han fick vidare utöva den sport han älskade i förmodligen de bästa fotbollsligorna i världen, först den italienska och sedan den engelska. Under sina år som proffs i kombination med barnaåren på hemmaplan skaffade hans sig med hjälp av sin talang stora erfarenheter, låt oss säga att även de inlärda egenskaperna för fotboll skulle graderas till 8. Nu är det tyvärr så, , att han slutade spela fotboll alldeles för tidigt. Jag dristar mig till att påstå att det hänger ihop med hans inställning till den uppgift han åtog sig. Hans attityd skulle jag gradera till 2 på skalan 1 till 10. Sätter man in hans värden i formeln skulle hans prestation bli;

P = (8 + 8) * 2 = 32

I FÖRHÅLLANDE TILL när hans attityd var på topp kan man lätt konstatera att slutet av hans fotbollskarriär inte var något vidare.

MED TANKE PÅ hans attityd så skulle han antagligen inte tycka om att jag använder honom som exempel i min formel. Därför använder jag honom utan att fråga och utan att avslöja vem han är.

EN ANNAN MÄNNISKA som med all säkerhet tillåter sig att användas är en musiker jag träffat. Jag är inte så säker på att han har träffat mig men jag har i alla fall träffat honom. Om jag skulle påstå att hans medfödda egenskaper för sitt musicerande är 5 är jag förmodligen ganska bussig. Om jag sedan påstår att hans inlärda egenskaper också är 5 är jag förmodligen ännu bussigare. Jag såg honom i en intervju för några år sedan där han sade att han bara skrivit fyra låtar i hela sitt liv. Vad han gör är att han bara byter text på dem och släpper en ny platta. Och som han säljer skivor. Han är förmodligen en av de svenska artister, som sjunger på svenska, som sålt mest skivor genom historien. Jag vågar påstå att det är intimt förknippat med hans attityd. Jag skulle säga att hans attityd på min skala får en tydlig och klar 8. Skulle man stoppa in den här musikerns värden i formeln skulle man få följande prestationsvärde;

P = (5 + 5) * 8 = 80

MAN KAN TYCKA vad man vill om Magnus Ugglas attityd, bra eller dålig. Jag är i alla fall övertygad om att det är den som gör hans skivförsäljning så framgångsrik.

VAD JAG FÖRSÖKER påvisa är att om man bara är normalbegåvad, kan man lyckas med vad som helst om man bara har ”rätt” inställning till det man företar sig.

UNDER MINA ÅR i arbetslivet, både som ledare och konsult, har jag haft den stora förmånen att träffa många högpresterande människor. En del har haft en enorm begåvning, andra har skaffat sig mycket värdefulla erfarenheter. Detta i kombination med en positiv inställning till uppgiften har gjort dem till de framgångsrika människor de är.

NÄR DET GÄLLER talang och erfarenheter så är dessa just vad de är vid ett specifikt tillfälle. Det är mycket svårt, för att inte säga omöjligt att över en natt förändra dem. Vad som däremot går att förändra, även på mycket kort tid, är den inställning man har – inställning till sig själv, till omvärlden och till vad man själv ska åstadkomma.

TÄNK OM DU på förhand kunde mäta och säkerställa dina blivande chefer och specialisters attityd, talang och erfarenhet. Tänk vilken skillnad det är mellan att anställa någon med rätt kompetens och någon som har både kompetensen och attityden.

JÖRGEN BOND