Teamcoachningens mål är att få gruppen eller grupperna att prestera bättre ihop – tillsammans.

Exempel på vad våra kunder efterfrågar här är ofta:

  • Harmonin i gruppen stämmer inte.
  • Hur får vi tillit i gruppen?
  • Varför förstår de andra i gruppen inte vad jag menar?
  • Vi har konflikter i gruppen – hur löser vi det?
  • Var för drar inte alla åt samma håll?
  • Vi har så mycket att göra, hur skall vi göra för att prioritera?
  • Hur skall vi göra för att komma överens om gemensamma värderingar, spelregler och mål?